Tym studnówka odbyła się w restauracji "Po prostu", która mieści się w budynku Galerii Narodowej "Zachęta".

(tutaj będą zdjęcia)