Kilkoro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w MENowskim projekcie
Wychować Człowieka Mądrego.

http://www.tutoringszkolny.pl

Jak wieloletni praktycy, eksperci w pracy metodą tutoringu, jeździliśmy do
różnych szkół w Polsce, aby krzewić nowatorskie sposoby pracy z uczniem.
Staliśmy się jedną z niewielu w Polsce, a jedyną w Warszawie szkołą
wzorcową, którą teraz odwiedzają delegacje z innych szkół polskich, które
wdrażają tutoring u siebie i które chcą zobaczyć jak pracujemy. Chętnie
dzielimy się naszym doświadczeniem.

21.02.2018 odwiedziły nas nasze koleżanki z Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. Juliusza Słowackiego z Częstochowy.

Dziękuję naszym uczniom za to, że chętnie i aktywnie wzięli udział w tym
spotkaniu.

Życzymy nauczycielom z Częstochowy powodzenia!